Radicalisering 3 daagse

3 daagse training Radicalisering

Training:         Vroegtijdig signaleren en aanpak van radicalisering

Vorm:              Train de trainer (3daagse)

Doel:                Verdieping en verbreding van kennis en het versterken van uw professionaliteit en de borging van kennis binnen uw eigen organisatie.

Doelgroep:     (Eerstelijns) professionals

We krijgen steeds vaker te maken met het fenomeen radicalisering. Maar wat is radicalisering eigenlijk? Hoe kunnen eerstelijns professionals radicalisering vroegtijdig herkennen? Wat is de beste aanpak?

Dit zijn allemaal terechte vragen als het om radicalisering gaat, want de gevolgen kunnen ernstig zijn. De training van 360Diversiteit geeft antwoord op deze vragen. Na het volgen van de 3 daagse training bent u in staat radicalisering vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. U krijgt inzicht in het radicaliseringsproces en verdieping in achtergronden en oorzaken. Dit d.m.v. praktijkvoorbeelden ondersteunt door de wetenschap. Na de training bent u in staat om radicalisering vroegtijdig te herkennen en aangeleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Onze trainers zijn experts op het gebied van de aanpak van radicalisering. Naast het verzorgen van trainingen zijn zij actief in het veiligheidsdomein op dit thema.

3 daagse training Radicalisering, Train de trainer

 Modules

 1. Radicaliseringsproces
 2. Activisme
 3. Extremisme
 4. Terrorisme
 5. Jihadisme
 6. Polarisatie
 7. Aanpak
 8. Rekrutering
 9. Deradicalisering
 10. Delen van informatie, Privacywetgeving
 11. Ideologie of geloof? Gastspreker Islamdeskundige
 12. Maak kennis met de Islam, moskeebezoek en presentatie
 13. Borging eigen organisatie
 14. Interview ervaringsdeskundige

3 daagse training Radicalisering, het programma:

In onze driedaagse training komen de onderwerpen radicaliseringsproces, activisme, extremisme, terrorisme, jihadisme, polarisatie, aanpak, rekrutering, deradicalisering, de gastspreker Islamdeskundige, het delen van informatie, kennismaking met de Islam, interview met eravringsdeskundige en de borging binnen uw eigenorganisatie aan bod. In de driedaagse training maakt u kennis met de basisbegrippen en de verschillende methodieken om radicalisering te kunnen herkennen. Naast deze onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en gaan we aan slag met het herkennen van de signalen van radicalisering.

De driedaagse training is afgestemd op professionals die op zoek naar kennisverdieping en borging binnen de eigen organisatie met betrekking tot radicalisering. De training heeft een praktisch en interactief karakter en is gericht op de eerder genoemde modules. 

Voor meer informatie neem contact op met ons via info@360diversteit.nl