Het grote verschil tussen de Lone Wolf en Copycat

25 juli


Terrorisme | Het grote verschil tussen de Copycat en Lone wolf

Copycats en Lone wolves zijn termen die in het onderwerp terrorisme steeds vaker worden besproken. Wat zijn Copycats en Lone wolves eigenlijk? Wat zijn de verschillen en hoe herken je een Lone wolf of een Copycat?

Het Copycat effect

Het Copycat effect is regelmatig onderwerp van discussie. Daders van misdrijven zouden zich laten beïnvloeden of inspireren door incidenten die daarvoor uitgebreid in het nieuws geweest zijn. Het lijkt erop dat dat de ophef ontstaat doordat er er doorgaans meerdere soortgelijke incidenten in korte tijd plaatsvinden. Er vinden bijvoorbeeld enkele gezinsdrama’s kort na elkaar plaats of een reeks brandstichtingen van bijvoorbeeld auto’s in een korte tijd. De rol van de media leidt dan vaak tot verontrusting en tot discussie, met name bij het bevoegd gezag en experts. Laatstgenoemden doen vaak een oproep tot mediastilte om de serie Copycats te doorbreken.

Een kenmerk van een Copycat is dus beïnvloeding en inspiratie. Dit lijkt erop dat een Copycat veelal impulsief handelt. Bij de lichte tot middelzware categorie is de kans op Copycat groter omdat het om acties gaat die snel en spontaan uit te voeren zijn zonder al te grote risico’s. Bij de minder vaak voorkomende, ernstige incidenten is de kans op Copycat klein omdat de uitvoering meer voorbereiding en planning vereist en omdat de gevolgen en de risico’s voor de dader groot zijn.

Kenmerken: Impulsief, beïnvloedbaar, geïnspireerd

De Lone wolf

Als we denken aan terrorisme, dan denken we vaak aan netwerken, cellen en charismatische leiders die jongeren rekruteren en indoctrineren. Echter zijn er ook voorbeelden te noemen waarbij een persoon een aanslag in zijn eentje heeft gepland en uitgevoerd. De term Lone wolf heeft de afgelopen jaren veel bekendheid gekregen. Echter bestaat het fenomeen al veel langer. De terrorist als eenling is van alle tijden. Sterker nog, bij Lone wolves gaat het vaak om mensen die in organisaties niet goed liggen of zich er niet thuis voelen en dan hun eigen gang gaan. Uit psychiatrische rapporten van Lone wolves blijkt dan ook heel vaak dat ze een stoornis hebben. Er zijn onderzoeken gedaan naar Lone wolves waarbij naar voren kwam dat zij problematische relaties hadden met ouders, partner of dat ze nooit over een verbroken relatie heen zijn gekomen.

De Lone wolves zijn niet allemaal hetzelfde. Neem Volkert van der Graaf. Hij is een milieuactivist uit extreemlinkse hoek. Tristan van der Vlis is een pure Lone wolf van wie de motivatie onbekend is. En Karst Tates was een echte einzelgänger.

Als we de situatie van Nederland vergelijken met de Verenigde staten, komt dit fenomeen in Amerika vele malen vaker voor. Onderzoekers relateren dit vaak aan de grote beschikbaarheid van wapens en de groeiende polarisatie in de Amerikaanse maatschappij en de snelle beschikbaarheid van informatie via internet.

Kenmerken: Psychische stoornis, sociaal onhandig, geïsoleerd

Wilt u meer weten over radicalisering, terrorisme, Copycats en Lone Wolfs, volg dan onze unieke e-learning:“Alles wat je moet weten over radicalisering”. Bekijk hier meer informatie over de online opleiding.

www.360diversiteit.nl