Huisvesting statushouders

Advies huisvesting statushouders

 

Vorm:             Advies en onderzoek

Doel:              Onderzoeken en adviseren wat de kansen en bedreigingen zijn bij huisvesting van vergunninghouders in de wijk. Tevens onderzoek doen                                   naar draagvlak en trainen van professionals hier zelfstandig mee aan de slag te kunnen.

Doelgroep:   Gemeenten, woningcorporaties en overige instanties

 

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte aan  te bieden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt elk half jaar die aantallen vast aan de hand van de grootte van de gemeente. Sinds 1994 heeft Nederland op deze manier al zo’n 200.000 vergunninghouders gehuisvest. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, mogen doorstromen uit de opvangcentra van het COA naar de gemeente waar zij een huis krijgen toegewezen.

Bij het huisvesten van vergunninghouders in een wijk kunnen problemen optreden. De steeds meer polariserende samenleving is een factor waar rekening mee gehouden dient te worden. Daarom is het van belang om op een integrale wijze van oriëntatie tot besluitvorming te komen. Is de wijk geschikt, hoe gaat de buurt reageren, wat vinden de vergunninghouders? Dit zijn allemaal vragen die van tevoren beantwoord moeten worden om escalatie te voorkomen. Het is aan te bevelen dit zorgvuldig te onderzoeken om de kwaliteit van de wijk en leefbaarheid in stand te houden of zelfs te verbeteren.

360diversiteit is uw partner voor dit soort vraagstukken. Het team van 360diversiteit onderzoekt en adviseert wat de beste aanpak voor het vraagstuk is. Ons team bestaat uit professionals die al jaren actief zijn op dit thema. Wij kunnen draagvlakmetingen en draagvlakonderzoeken verrichten en inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen. Bovendien kunnen we professionals trainen om zelfstandig hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Neem voor meer informatie contact op met ons via de mail of bel met 026-2136030