Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn niet meer weg te denken uit organisaties. Als gevolg van migratie, emancipatie, vergrijzing en ontgroening en internationale samenwerking is het omgaan met diversiteit belangrijk geworden voor organisaties. Waar diversiteit vooral gaat om de samenstelling van het personeelsbestand, is inclusie gericht op hoe de organisatie omgaat met haar diverse personeel. Om te kunnen profiteren van de diversiteit van het personeelsbestand moet er aandacht worden besteed aan inclusie.

Uit internationale onderzoeken blijkt dat Nederland slecht presteert op het gebied van doorstroom van vrouwen en etnische minderheden. Terwijl tegelijkertijd het besef toeneemt dat juist de inzet van verschillende talenten ten goede komt van organisaties. Als we kijken naar culturele diversiteit bij bedrijven zijn deze cijfers teleurstellend. Dit terwijl gebleken is dat culturele diversiteit in organisaties zorgt voor nieuw perspectief, een andere kijk op zaken, kwaliteitsverbetering en betere groepsdynamiek.

360diversiteit heeft unieke programma’s voor organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Wij kunnen maatwerk programma’s ontwerpen, initiëren en begeleiden.

Voor meer informatie neem contact op met ons via de mail of bel met 026-2136030